הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מפעילה מאמצים רבים להגברת המודעות הציבורית לנושאים הקשורים לבטיחות בתחבורה. כחלק ממאמצי הרשות להגיע לקהל הולך ומתרחב פועלת הרשות בזירת הניו-מדיה והוידיאו האינטרנטי.