לשכת הנשיא

במסגרת ביקורים של אישים בכירים מרחבי העולם, מייחס הנשיא חשיבות רבה למדיה החדשה כפלטפורמה להעברת מידע לגבי אירועים חשובים ברשת בפריסה גלובאלית. גו-לייב משדרת אירועים המתרחשים בבית הנשיא, המוגבלים בגישת אנשי תקשורת, כשירות של לשכת הנשיא למגוון פורטלים ברחבי העולם.