קק"ל

קק"ל פועלת לשימור ופיתוח הארץ, ליצירת סביבה ירוקה ומטופחת בישראל. הארגון מסתמך לצורך כך על קהילת ידידים ותורמים בחו"ל. כחלק מהצורך המתמיד בגיוס משאבים ושמירת קשר עם ידידיה בארץ ובחו"ל נוהגת קק"ל לשדר מאירועיה המרכזיים.